slider2 silder3 slider1
  • Hållbarhetsredovisning

    Om arbetet med miljö och sociala hänsyn inte sammanställs och kommuniceras blir resultatet av arbetet inte hundraprocentigt. Vi hjälper ditt företag att mäta framgången på ett enklare sätt.

  • Projektstöd

    Hållbarhetsaspekter bör behandlas i varje projekt, litet som stort. En stor investering bör inte behandlas annorlunda jämfört med en enklare uppdatering av en intern arbetsrutin.

  • Varför tänka på miljön?

    Miljön är en gemensam nyttighet och det gäller att vi ser till att den förblir det. Om vinsten alltid sker på bekostnad av miljömässiga hänsyn, vad lämnar vi då efter oss för värld till våra barn och barnbarn?

Ett arbete med hållbarhet är ett arbete för en bättre värld, på alla plan.

EDC News AB är en konsultfirma specialiserad på hållbar utveckling av företags affärer. Vi hjälper ditt företag att behålla vinstmarginaler och lönsamhet samtidigt som företagets verksamhet blir mer präglad av ett arbete för en bättre värld. Vem vet – kanske ökar vinstmarginalerna i takt med att företaget tar större miljömässiga och sociala hänsyn?


Hållbarhetskonceptet

Inom EDC News AB arbetar vi med ett brett hållbarhetskoncept. Det handlar om alla de delar som ingår i begreppet Corporate Social Responsibility (CSR), nämligen ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och socialt ansvarstagande. Vi fokuserar dock främst på det miljömässiga och det sociala.


Hållbar utveckling är ett begrepp som har florerat ända sedan tidigt 1980-tal. Det var forskaren Lester Brown som först myntade begreppet. I FN-rapporten Vår gemensamma framtid från 1987, även kallad Brundtlandrapporten efter dess ordförande, konkretiserades begreppet till att betyda en utveckling som ”tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.


Hållbarhetskonceptet i företagsvärlden idag

Varför finns EDC News till? Grundaren och miljödebattören Leif Börmark identifierade i början av 2000-talet en intressant utveckling. Många företag, i alla storleksnivåer, började inlemma hållbarhetstankar i sina strategiska dokument, men när det kom till faktiska och konkreta åtgärder fanns noll och intet att rapportera om. Under senare år har utvecklingen gått framåt, men det finns fortfarande mycket att göra. Ett arbete med hållbarhet är nämligen inget man kan bedriva en kort tid och sedan betrakta som avslutat.


Så här kan vi hjälpa ditt företag

Vi på EDC News har mångårig erfarenhet av att arbeta med att implementera hållbarhetsfrågor i företags långsiktiga och kortsiktiga styrning. Vi kan utgöra processledning i hållbarhetsfrågor, agera projektstöd i projekt där miljömässiga och/eller sociala hänsyn bör lyftas fram, arrangera workshop-möten och föreläsningar för att sprida kännedom om Corporate Social Resonsibility. I alla uppdrag arbetar vi med företagets affärsutveckling i fokus. Ingen av de åtgärder vi föreslår kommer på ett negativt sätt att slå mot företagets vinstmarginaler eller lönsamhet. Normalt är det tvärtom och vi har en diger meritlista med framgångsrika uppdrag där vi har hjälpt företag att öka lönsamheten genom ett större fokus på miljömässiga och sociala hänsyn.

Läs mer om våra tjänster och vad vi kan erbjuda ditt företag

Klicka här

Senaste från bloggen